بررسی فیلم «به آهستگی»: تو ای پری کجایی

بررسی فیلم «به آهستگی»: تو ای پری کجایی

02/06/2019

خطر لو رفتن داستان
مازیار میری که اکنون فیلم‌ساز شناخته‌شده و معتبری است، با «به آهستگی»، وارد جریان اصلی سینما شد و با کسب پنج نامزدی و دو سیمرغ بلو..