چگونه با سینمای اصغر فرهادی مواجه شویم

چگونه با سینمای اصغر فرهادی مواجه شویم

30/10/2019

در مواجهه با هر اثر هنری، خوانش هنرمند بارزترین وجه مشخصه‌ای است که می‌تواند برای شناسایی جهان ذهنی و موجودیت اثر هنرمند کارساز باشد. سینما هم از سایر..