سروش صحت از جنگ ۷۷ تا جهان با من برقص

سروش صحت از جنگ ۷۷ تا جهان با من برقص

28/06/2020

سروش صحت نامی آشنا برای تماشاگران سینما و تلویزیون است. او کار خود را با مجموعه جنگ ۷۷ به کارگرانی مهران مدیری آغاز کرد. در این مجموعه در ابتدا به عنو..