نقد و بررسی فیلم عصر جمعه – بعد از سکوت

نقد و بررسی فیلم عصر جمعه – بعد از سکوت

02/09/2020

بهترین اتفاقی که برای یک فیلم اولی در سینمای ایران می‌توان متصور شد، برنده شدن سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول در جشنواره فجر است. سیمرغی که شروع مسیر سخ..