کاهش قیمت مکالمات موبایل با تعریف بسته‌های ترکیبی صوتی و دیتا

اخبار کسب و کار 16/08/2018

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: در نیمه دوم سال جاری، علاوه بر بازنگری در بخش تعرفه اینترنت ثابت، در حوزه موبایل نیز بازنگری کرده و تعرفه‌ها را تغییر خواهیم کرد. […]