بدترین فیلم های سال ۹۸

بدترین فیلم های سال ۹۸

اخبار کسب و کار 14/03/2020

سینمای ایران امسال کلی فیلم بد به خود دید که عموما کمدی‌های مبتذل و لوسی بودند که حتی به‌سختی می‌توانستند تماشاگر را بخندانند. در این میان چندی فیلم ا..