سرکوب – خانه سیاه است

سرکوب – خانه سیاه است

اخبار کسب و کار 19/01/2020

سرکوب Repression اولین فیلم رضا گوران است. کارگردانی که پیش از حضور در سینما او را با اجراهای متعددی که در عرصه تئاتر روی صحنه برده، می‌شناسیم.
سرکوب..