معرفی فیلم چری

معرفی فیلم چری

10/03/2021

آنتونی و جوزف روسو، برادران افسانه‌ای هالیوود را به‌خوبی می‌شناسیم و فیلم‌های درخشانی از این ۲ برادر دیده‌ایم. این شرایط

نقد و بررسی فیلم چرخش

نقد و بررسی فیلم چرخش

08/03/2021

دقیقا نمی توان گفت که چه اتفاقی در این فیلم افتاد و مشکل این فیلم چیست. فیلم نامه نویسان آن