موزیک ویدیو شیدا از اشوان

16/02/2019

موزیک ویدیوی شیدا از اشوان به کارگردانی مهدی فلک بلند و نیک
نوشته موزیک ویدیو شیدا از اشوان اولین ب..

بررسی فیلم «حمال طلا»: یک اشتباه دیگر

بررسی فیلم «حمال طلا»: یک اشتباه دیگر

15/02/2019

«حمال طلا» دومی فیلم تورج اصلانی در مقام کارگردان است. اولین فیلمش «جینگو» یک فیلم تجربه‌گرای رادیکال بود که سال ۹۳ در گروه هنروتجربه اکران شد و بین م..