نقد فیلم «جاندار»: یک خانواده بی‌جان

نقد فیلم «جاندار»: یک خانواده بی‌جان

17/02/2019

سینمای ایران حقیقتاً اسیر چند موضوع محدود اجتماعی شده است. انتخاب اخلاقی و قصاص هم شاید اصلی‌ترین مؤلفه روایی این روزهای سینمایی اجتماعی ایران شده است..