درباره «خانم یایا»: یک فیلم سرکاری

درباره «خانم یایا»: یک فیلم سرکاری

18/06/2019

خطر لو رفتن داستان
عبدالرضا کاهانی عمده اعتبار و شهرت خود را در اواخر دهه هشتاد، به‌واسطه نزاع و درگیری‌ای که با دولت وقت (دولت محمود احمدی‌نژاد) دا..