فیلم بهمن – شکستن امواج

فیلم بهمن – شکستن امواج

اخبار کسب و کار 16/09/2019

خطر لو رفتن داستان
مرتضی فرش‌باف با «سوگ» وارد فضای حرفه‌ای سینمای ایران شد. قبل از «سوگ» او در کنار آناهیتا قزوینی زاده، فیلم کوتاه «باد هر جا که بخ..