داروی آلپرازولام برای چیست؟

داروی آلپرازولام برای چیست؟

27/12/2020

قرص آلپرازولام (Alprazolam) یکی از داروهای تجویزی است که در بیشتر موارد به جهت کاهش استرس و اضطراب، اختلال هراس،

سرم آلبومین برای چیست؟

سرم آلبومین برای چیست؟

26/12/2020

بالا بردن حجم پلاسما و جبران کمبود آلبومین. آلبومین خود یکی از مهمترین پروتئینهای پلاسما است که توسط کبد ساخته

قرص آلبندازول ضد انگل

قرص آلبندازول ضد انگل

25/12/2020

آلبندازول یک داروی ضد کرم وسیع الطیف است و از نظر ساختمان و اثر مشابه مبندازول می باشد.