داروی آلپرازولام برای چیست؟

داروی آلپرازولام برای چیست؟

27/12/2020

قرص آلپرازولام (Alprazolam) یکی از داروهای تجویزی است که در بیشتر موارد به جهت کاهش استرس و اضطراب، اختلال هراس،