پنج فیلم برتر ایمی آدامز

پنج فیلم برتر ایمی آدامز

29/03/2021

چند سالی است که هالیوود در رویه فیلم سازی خود تغییراتی ایجاد کرده است. بازیگران جای خود را به ابرقهرمان