نقد فیلم شنای پروانه – راز بقا

نقد فیلم شنای پروانه – راز بقا

27/06/2020

محمد کارت، برای سینما دوستان نام آشنایی است. کارت با ساخت مستندهایی که همگی به‌شدت جنجالی و بحث‌برانگیز بوده‌اند، نام خود را به‌عنوان یکی از چهره‌های ..