مروری بر کارنامه رسول صدرعاملی

مروری بر کارنامه رسول صدرعاملی

12/12/2019

رسول صدرعاملی یکی از چهره‌های سینمایی مهم بعد از انقلاب و از جمله اولین فیلم‌سازانی است که بعد از ۵۷ کار خود را در سینما آغاز می‌کند. صدرعاملی را اول ..

بررسی فیلم شبی که ماه کامل شد – عروس ریگ

بررسی فیلم شبی که ماه کامل شد – عروس ریگ

12/12/2019

بعضی فیلم‌سازها چه زود بزرگ می‌شوند و جای خود را پیدا می‌کند، چه زود از یک فیلم اولی می‌شوند فیلم‌سازی که باید انتظار کارهایشان را کشید، و چقدر خوب اس..