نقد وبررسی فیلم Aladdin

نقد وبررسی فیلم Aladdin

12/08/2019

فیلم Aladdin دوست داشت که خاطرات خوب انیمیشن خود را دوباره زنده کند ولی فقط یک برداشت تکراری را به ن..