نقد فیلم سرکوب – خانه سیاه است

نقد فیلم سرکوب – خانه سیاه است

08/08/2019

«سرکوب» اولین فیلم رضا گوران است. کارگردانی که پیش از حضور در سینما او را با اجراهای متعددی که در عرصه تئاتر روی صحنه برده، می‌شناسیم.
«سرکوب» در ابت..