حکایت دریا – روشنفکران را فراموش نکنید

حکایت دریا – روشنفکران را فراموش نکنید

16/06/2020

بهمن فرمان آرا، از فیلم‌سازان موج نوی سینمای ایران است که از همان ابتدا، با پشتیبانی و تهیه‌کنندگی آثار متمایز، به رشد و گسترش سینمای موج نو کمک به سز..