اجرای زنده آهنگ مرز بی کسی از آرین نائینی

رسانه نوا – اجرای زنده آهنگ مرز بی کسی از آرین نائینی با همراهی گروه نیکائین مربوط به قسمت دوم از فصل دوم شوی موسیقایی پارتیتور.

نوشته اجرای زنده آهنگ مرز بی کسی از آرین نائینی اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

پست های مرتبط

بدون پست مرتبط یافت نشد.